ORKIESTRA PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
BOBROWNIKACH

Kapelmistrz - Dariusz Kołaczyński

Orkiestra została założona w 1924 roku przy Straży Pożarnej w Bobrownikach z
inicjatywy kierownika szkoły Józefa Kletkiewicza.
Zespół wystąpił w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku w 1991 roku.
Zespół dysponuje bogatym repertuarem utworów muzyki marszowej, kościelnej i
rozrywkowej, bierze udział w uroczystościach gminnych, kościelnych, strażackich.
Największe osiągnięcia orkiestry to drugie i trzecie miejsce w Przeglądach
Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 1998-1999.
Orkiestra cały czas rozwija się ucząc młodzież wstępującą do orkiestry. Kolejni
kapelmistrzowie to Bogdan Mamrzyński, Edward Kołaczyński i obecnie Dariusz
Kołaczyński.
Stronę wykonał:
Grzegorz Stojak